Wywidówka

Zapraszam na wywiadówkę w środę o godzinie 15:oo (26.04.)

Przerwa świąteczna 

Przerwa świąteczna 13.04. – 18.04.2017 r., a dni 19, 20, 21.04.2017 r.
są dodatkowymi dniami wolnymi ze względu na egzamin gimnazjalny.
Przychodzimy zatem do szkoły dopiero w poniedziałek 24.04.2017 r.